Salgsbetingelser

Betaling
Det tilbys sikker betaling med Vipps via Vipps, og VISA/Mastercard/AMEX/Diners via Verifone.


Selger:

Dolly Dimples/Harstad Restaurantdrift AS

Org. nr. 981 380 304

Rikard Kaarbøs plass 1, 9405 Harstad

Kontaktperson: Harjinder Singh Gahlla, mob. 913 03 896

E-post: dd-kanebogen@dollydimples.no


Kjøper:
Personen som er registrert som kjøper i bestillingen.


Priser og merverdiavgift
Alle priser på nettstedet er i Norske Kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift.

Frakt
Alle kjøp på/ved 
Dolly Dimples/Harstad Restaurantdrift AS, avhentes lokalt på stedet. Frakt er derfor ikke relevant ved vår adresse: Dolly Dimples Harstad Amfi Kanebogen, Rikard Kaarbøs plass 1, 9405 Harstad.

Betalingsvilkår
Du kan bruke VISA/Mastercard/AMEX/Diners  og Vipps når du handler.

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selger til Kjøper

Dersom Kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Personopplysninger
Selger behandler persondata ifølge lov om personopplysninger. Se egen informasjon under Personvern i footer. 
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller koblet med andre eksterne register. 
Dolly Dimples/Harstad Restaurantdrift AS vil ikke selge eller videreformidle personopplysninger uten samtykke.

Kortinformasjon
Når du handler hos Selger blir betalingen behandlet av Elavon, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Avbestilling
Kostnadsfri avbestilling dagen før.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selger skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
Kontakt Stian Andre Arntzen på e-post:
stian@arctic-eiendom.no  ved spørsmål rundt angrerett.

Uavhentede varer
Varer som ikke blir hentet på utleveringssted på 
Dolly Dimples/Harstad Restaurantdrift AS, med adresse Dolly Dimples Harstad; Amfi Kanebogen, Rikard Kaarbøs plass 1, 9405 Harstad blir belastet med bestilt beløp.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller 
www.forbrukerradet.noDolly Dimples/Harstad Restaurantdrift AS vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser.